Қауымдастық мүшелері

Члены Ассоциации PetroMining

 • ANACO
 • BSG Oil
 • Copenhagen Oil
 • DMS Service
 • Enerplus
 • KAZPETROL GROUP
 • KNOC
 • MEERBUSCH

 • Monoclinal
 • Nelson Buzachi
 • Phystech II
 • Sapatek Munay
 • Tumar Petrol
 • Алтиес Петролеум Инт. Б.В.
 • Арал Петролеум Кэп
 • Галаз және Компания
 • Қарақұдықмұнай
 • Каспий Мұнай ТМЕ
 • Кен-Сары
 • ҚМК Мұнай
 • Құл-Бас
 • Матен Петролеум
 • Меридиан
 • Прикаспиан Петролеум Компани
 • Сагиз Петролеум Компани
 • Сазанқұрақ
 • Сарайшық Petroleum
 • АРМАН БК
 • Құмкөл Транс Сервис БК
 • Тепке
 • ТетисАралГаз
 • Хамад
 • Эврика Олеум
 • Эмбаведьойл
 • Ембімұнай
 • Юпитер Энерджи